Wat kost het?

Schoolpool - cout

Mpact raadt de carpoolers aan om de verplaatsingskosten te delen.

Wetende dat een wagen gemiddeld 0.34€/km verbruikt (brandstof en slijtage) raadt Mpact de passagiers aan om 0,08 €/km te geven aan de bestuurder. Indien er omgereden moeten worden, kan er een tarief van 0.21 €/km gevraagd worden.

Gemakshalve kunnen de bestuurders beurtelings rijden. In dat geval wordt er geen geld uitgewisseld.

Deze bedragen zijn louter indicatief. De carpoolers kunnen dus zelf een prijs overeenkomen.

Opgelet: de door de bestuurder ontvangen bijdrage kan nooit de werkelijk gemaakte kosten overschrijden.

Indien er winst wordt gemaakt, valt dit niet meer onder carpoolen (collectief georganiseerd transport) dan wel onder bezoldigd vervoer. De verzekeringen zijn in dit geval niet meer van toepassing en je bent niet meer gedekt in geval van een ongeval.

een dienst van Mpact